Gamers' Workshop


Можете да свалите сканираните броеве на Gamers' Workshop от тази страница.
Линковете в синьо са самите броеве, сивият текст показва липсващите броеве.
Torrent с всички файлове.

1998: 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07

Text for year 1998

1999: 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Text for year 1999

2000: 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23

Text for year 2000

2001: 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34

Text for year 2001

2002: 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44

Text for year 2002

2003: 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55

Text for year 2003

2004: 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 01 | 02 | 03

Text for year 2004

2005: 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Text for year 2005

2006: 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25

Text for year 2006

2007: 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34

Text for year 2007

Всички файлове | PDF | Мацки | Корици | Архив 1 | Архив 2


Взети от Facebook страницата: 01, 02, 34

Предоставени от Лимбо България (Лазарус): 03

Сканирани от netRain: 14, 15

Сканирани от justniki: 04 - 09, 12, 16 - 61, 01 - 33

Плакати: Oni | Giants | Sacrifice | NOLF2 | AVP2 | CK | GW
BoD | BG2 | SC | BW | D2 | WC3 | UT2


История

Интервюта с хора от екипа: Freeman | Snake | Doomy | Mrak

Gamers' Workshop @ Wikipedia

Последният хартиен брой 33 (94) @ GamingNeo

Последният хартиен брой 33 (94) @ Evocore

Gamers' Workshop спира да излиза @ Shadowdance


Продължението

Gamers' Voiceshop (GVS) | ForPlay.BG

Gamers Workshop архив?


Тази страница е копие на http://justmathbg.info/workshop.html